Hızlı Erişim

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Zorunlu Staj Duyurusu

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA DUYURU

 

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Üniversitemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Önlisans ve Lisans Akademik Takviminde yapılan değişiklik dolayısıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılıyla sınırlı kalmak kaydıyla, Meslek Yüksekokulumuz bölüm/programlarında yer alan zorunlu stajların uygulamalarına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1)      Stajını yapmak isteyen Meslek Yüksekokulumuz 1. Sınıf öğrencilerimizden staj yeri bulabilenler (bütün yasal sorumluluğu kabul ve taahhüt etmeleri şartıyla ek-4) stajlarını mevcut mevzuat çerçevesinde ve aşağıda ek-1’de yer alan staj takvimi doğrultusunda stajını yapabileceklerdir. Staj yeri bulamayan 1. Sınıf öğrencileri için stajlar 2020-2021 eğitim-öğretim yılı akademik takvim doğrultusunda belirlenecek staj döneminde yapmak üzere stajları ertelenecektir.

 

2)      Stajını yapmak isteyen Meslek Yüksekokulumuz son sınıf öğrencilerimizden staj yeri bulabilenler (bütün yasal sorumluluğu kabul ve taahhüt etmeleri şartıyla ek-4) stajlarını mevcut mevzuat çerçevesinde ve aşağıda ek-1’de yer alan staj takvimi doğrultusunda stajını yapabileceklerdir.  Staj yeri bulamayan son sınıf öğrencilerinin stajlarını ise dijital imkânlar doğrultusunda uzaktan öğretim yöntemiyle veya ödev, proje, sunum, vaka analizi vb. yöntemlerle öğrenim gördükleri bölüm/program staj kurulu ile irtibata geçmek suretiyle ek-2 ‘de yer alan dilekçe (SB-1) ile müracaat etmek suretiyle yapabileceklerdir. Bu kapsamda staj yapacaklar için örnek staj dosyası için lütfen tıklayınız…  Stajını tamamlayan öğrencilerimiz ek-3’de yer alan dilekçe ile staj dosyasını Staj Bürosuna ek-1 de yer alan staj takvimindeki staj günlerini dikkate alarak teslim edeceklerdir.  Örneğin: ek-1’de yer alan staj takvimindeki 30 günlük staj için ödev, proje, sunum, vaka analizi vb. yöntemlerle yapılan staj dosyası 28.08.2020 tarihinde teslim edilmesi zorunludur.

 

3)      Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinden tüm derslerinden başarılı olan ve mezuniyet için sadece stajı kalan ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında dönem içi staja başlayıp Covid’19 salgını nedeniyle stajı yarım kalan öğrencilerimizin stajlarını, dijital imkânlar doğrultusunda uzaktan öğretim yöntemiyle veya ödev, proje, sunum, vaka analizi vb. yöntemlerle öğrenim gördükleri bölüm/program staj kurulu ile irtibata geçmek suretiyle tamamlayabileceklerdir.

Ekler için lütfen tıklayınız...

 


Eklenme Tarihi : 02-06-2020 16:13:36