Hızlı Erişim

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Azami Öğrenim Sürelerini Güz Yarıyılı İtibariyle Dolduran Öğrencilerimizin Dikkatine

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ GÜZ YARIYILI İTİBARI İLE DOLDURAN

(AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ İÇİNDE BİR YARIYIL KAYIT DONDURANLAR) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !

2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrasının Uygulanma İlkelerine göre 2018 2019 Güz yarıyılı sonunda azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilerimizin 14-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Yüksekokulumuza iki ek sınav haklarını kullanmak üzere müracaat etmeleri gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrasının Uygulanma İlkeleri :

 a) 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere, azami süreler içinde dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücreti ödememesi ile kayıt yenilemeyen öğrenciler ilgili birimler tarafından her yıl düzenli olarak tespit edilir. Üniversite Senatosu Kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile ilişiği kesilebilir.

 b) Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine aşağıdaki hükümler uygulanır.

1-Başarısız oldukları (hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği dersler hariç) bütün dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir.

2-Bu sınavlar sonucunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir.

3-İki ek sınav hakkı sonucunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir.

4- İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olması için başarması gereken ancak hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil ders sayısını beş derse indiren öğrenciye dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapan diploma programlarında iki öğretim yılı) ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir.

5- Azami öğrenim süresi sonunda veya iki ek sınav hakkı sonunda bir dersten başarısız olan öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılır. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, sınava girdiği ders başına katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanmaz, Üniversite ile ilişiği kesilir.

 c) İki ek sınav hakkı uygulanması ile ilgili genel bilgiler,

Sınav haklarını kullanmak isteyen öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen başvuru tarihlerinde ilgili birimlere yazılı olarak müracaat etmek zorundadır.

- Sınavlar Akademik Takvimde belirtilen iki haftalık sürelerde yapılır. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birimlerin kurullarınca belirlenir.


Eklenme Tarihi : 11-02-2019 12:55:34