TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ

Geleceği bu günden yaşayarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara elamanı yetiştiren Meslek Yüksekokulumuzdaki kaliteyi yükseltmek için yönetimde örnek ve önder olmaktır.

Dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen ara elaman yetiştirmek, bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek.Kendini gerçekleştirme yolunda evrensel değerlere sahip, değişim ve iyileşmenin öncüsü olan bireyler yetiştirmektir.

 

MİSYONUMUZ

Yüksekokulumuz ,  Cumhuriyetin koruyucusu gençleri yetiştiren; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

 


Ekleme tarihi: 05-12-2018 05:37:32