TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bölüm Başkanının Mesajı

Çağımız baş döndürücü teknolojik gelişmelere şahit olmaktadır. Bu teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasında da bilgisayarların oldukça büyük payı vardır. Bilgisayar bilimlerinin uygulama alanları oldukça geniştir. Bilgisayarlar; haberleşme sistemleri, akıllı makineler ve robotik, otomasyon, otomotiv, havacılık ve uzay sistemleri, enerji sistemleri, biyomedikal gibi birçok alanda vazgeçilmez unsurlar olmuştur. Sınırların kalktığı küresel dünyamızda nitelikli teknikerler kazanmak için işletmeler büyük rekabet içindedir. Başarılı teknikerler ülkemizde olduğu gibi uluslararası alanda da kendilerine kolayca yer edinebilmekte ve önemli konumlara gelebilmektedir.

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencilerine çağdaş ve teknolojiye açık bir eğitim sunarak onları hem ülkemiz hem de uluslararası alanda öncü teknikerler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yenilikçi, disiplinler arası, probleme dayalı ve uygulama odaklı eğitim anlayışı ile kuramsal altyapısı ve analitik çözümleme becerileri güçlü, araştıran, eleştirel yaklaşım sergileyen, sorgulayan, bağımsız düşünebilen ve bilgilerini problemler üzerine uygulayabilen teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz temel derslerin yanı sıra sunduğumuz seçmeli dersler ile alanlarda uzmanlaşacak ve disiplinler arası perspektif kazanacaklar, laboratuvar dersleri ile pratik becerilerle donatılmış olacaklardır. Mezunlarımız yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş, kendisini sürekli geliştiren, bağımsız çalışabilen, takım çalışmasına uyumlu, mesleki etik değerleri benimsemiş teknikerler olarak kısa sürede endüstride tercih edilen bireyler olacaklar veya kendi işlerini kurabileceklerdir.

Her biri alanında saygın akademisyenlerden oluşan genç ve dinamik eğitim kadrosu ve donanımlı laboratuvar altyapısı ile Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ülkemizde ve dünyada saygın eğitim kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir.


Dr.Öğr.Üyesi Kerem ERZURUMLU

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı

 

 

Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Kerem ERZURUMLU
Dr. Öğr. Üyesi Necati TAŞKIN
Doç. Dr. Servet KILIÇ
 
 

 

 

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

Tanım

Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidir.

Görevleri                          

 • Bilgilerin bilgisayarda amaca uygun olarak sistematik bir biçimde kullanımını sağlayacak bilgisayar programları yazar,
 • Pek çok bilgisayar programlama dilini bilir ve elindeki bilgilerin niteliğine en uygun olan programlama dilini seçer ve programı bu dilde yazar,
 • Programlama dillerinin yazımında kullanılan kodlamaları yapar ve uygular,
 • Yazdığı programı test eder,
 • Sistem analistinin verdiği formları, bilgisayarın kullanım diline kodlar.

Mesleğin Getirdiği Özellikler

 Bilgisayar programcısı olmak isteyenlerin;

-    Sistemli düşünme gücüne sahip,

-    Matematikle ilgili ve bu konuda başarılı,

-    Kendini yenileyebilen, araştırmacı,

-    Bir konuda verilerin çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri kavrayıp bunu bilgisayar diline aktarabilen,

-    Sabırlı ve dikkatli

kimseler olmaları gerekir.

 

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Bilgisayar programcıları büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Bilgisayar programcısı çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.

 

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Bilgisayar programcılığı eğitiminden sonra, kişilerin iş bulma olanakları geniştir. Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler. Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir. Bu mesleği hem kadınlar hem de erkekler tercih etmektedirler.

Bilgisayar Programcılığı Bölümünün Amacı Nedir?

Bilgisayar Programcılığı programının amacı, iş hayatının ve toplumsal yaşamın bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bölüm mezunlarının çalıştıkları yerlerin çoğunluğu şirketlerin bilgi işlem merkezleri oluşturmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Mezunları Üniversite Sonrası Kazandıkları Ünvanlar Nelerdir?

Bilgisayar programcılığı programından mezun olan öğrenciler “Bilgisayar Program Teknikeri” ünvanını almaya hak kazanırlar.

Lisans Öğrenimine Geçiş

Meslek Yüksekokulları Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir. 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebilecekleri lisans programları.

 

 • Bilgi Teknolojileri
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Öğretmenliği
 • Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 • Enformasyon Teknolojileri
 • Fizik

 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü tarafından düzenlenen  ”Gençsen gelecek senin”  sloganlı konferansımız 06.05.2011 tarihinde okulumuz Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Konferansımıza katılarak bilgileriyle bizlere ışık tutan saygıdeğer hocalarımız Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALBAYRAK'a ve Ahmet Ali SÜZEN'e teşekkür ederiz.


Ekleme tarihi: 05-12-2018 05:47:34 Güncellenme tarihi: 31-08-2023 14:20:40