Hızlı Erişim

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Ülkemiz, ekolojik koşullarının uygunluğu nedeniyle dünyada tarımsal faaliyetlerde bulunan ülkeler içerisinde çok önemli bir konuma sahiptir. Türkiye sahip olduğu bu özelliğiyle, bir çok tür ve çeşidin gen merkezi konumundadır. Ayrıca, dünyada tarımı yapılan bir çok tür ve çeşit de ülkemizin uygun ekolojisine bağlı olarak rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Bu yönüyle, Türkiye çeşit zenginliğiyle ve uygun tarımsal potansiyeliyle, dünya tarımında çok önemli bir konumdadır. 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak, Bahçe Tarımı ve Seracılık Programları şeklinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü ülkemizdeki konumu itibariyle, dünyada lideri olduğumuz ve ürün olarak anavatanı olduğumuz fındığın en çok üretildiği Ordu İlinde bulunması nedeniyle de ayrı bir öneme sahiptir. Bölümümüz ülkemizin zengin tarımsal ürünlerinin yetiştiriciliği ve özellikle de fındık yetiştiriciliğiyle ilgili eğitim ve öğretimine devam etmekte ve Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz Ziraat Teknikeri ünvanını almaktadırlar.

 

Öğretim Elemanları

Dr. Öğr.Üyesi Emel Karaca ÖNER
Dr.Öğr.Üyesi Meryem YEŞİL
Dr. Öğr.Üyesi Saadet KOÇ GÜLER
Öğr. Gör. Fatih Cihan ÖZEL

 

BAHÇE TARIMI PROGRAMI


Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı Programında öğrencilerimiz iki yıllık eğitim ve öğretim sonunda Ziraat Teknikeri olmaktadırlar. Program kapsamında; bahçe ürünleri ve fındık yetiştiriciliği konusunda, modern ve yeni teknolojileri uygulayabilecek tüm mesleki ve teknik bilgiye sahip, yenilikçi ve çevre koruma bilincine sahip nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz almış oldukları eğitimin yanı sıra, uygulama çalışmalarıyla da mesleki becerilerini geliştirebilmektedirler. Böylece, programdan mezun olan tüm öğrencilerimiz, tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğinde tüm kültürel işlemlerin yürütülmesini, denetimini ve kontrolünü sağlayabilecek, özel sektörde rahatlıkla çalışabilecek veya bahçe tarımı konusunda kendi işlerini kurabilecek mesleki bilgi, beceri ve donanımlara sahip olmaktadırlar. Ayrıca, öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında girecekleri dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabileceklerdir.SERACILIK PROGRAMI 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Seracılık Programında öğrencilerimiz iki yıllık eğitim ve öğretim kapsamında; seracılık ve serada yetiştiricilik konusunda, modern ve yeni teknolojileri uygulayabilecek tüm mesleki ve teknik bilgiye sahip, yenilikçi ve çevre koruma bilincine sahip nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz almış oldukları eğitimin yanı sıra, uygulama çalışmalarıyla da mesleki becerilerini geliştirebilmektedirler. Böylece, programdan mezun olan tüm öğrencilerimiz, özellikle seralar ve serada yetiştiricilik konularında ve tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğinde tüm kültürel işlemlerin yürütülmesini, denetimini ve kontrolünü sağlayabilecek, özel sektörde rahatlıkla çalışabilecek veya seracılık konusunda kendi işlerini kurabilecek mesleki bilgi, beceri ve donanımlara sahip olmaktadırlar. Ayrıca, öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında girecekleri dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümüne dikey geçiş yapabileceklerdir.

 

İLETİŞİM

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Akyazı Mah. Sahil Caddesi, 52200, ORDU
Tel : +90 452 2334865 / 4112
E Mail : emelkaracaoner@odu.edu.tr


Ekleme tarihi: 05-12-2018 05:52:36