TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

El Sanatları Bölümü

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Gençler

Geleneksel El Sanatları, Türk insanının tarihten günümüze taşıdığı en önemli kültür hazineleridir. Toplumun geçmişteki yaşayış biçimlerini, duygu ve düşüncelerini bizlere aktaran önemli unsurlardan biridir. El Sanatları, insanın elini, emeğini, gönlünü, sevgisiyle, estetiğiyle birleştirerek oluşturduğu değerleridir. 


Anadolu kültürümüzün, zenginliğini ifade eden el sanatları ürünlerimiz, sanatsal ve estetik değerlerin yanı sıra, ekonomik olarak gelir sağlaması ve istihdam imkanı oluşturması, aynı zamanda ulusal kültür mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük öneme sahiptir. Kültürümüzün en önemli parçalarından el sanatları ürünlerinin, tanıtılması, korunması ve yaşatılmasında öncü olan üniversitemizin El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Programında, geçmişten günümüze gelen motiflerin, desenlerin, değişik hammaddeler kullanılarak işlenmiş ürünler üzerine; ahşap, kumaş, dokuma, nakış, örgü, tezhip, minyatür,ebru, çini vb. gibi estetik ölçülerle işlenmiş ürünlerin oluşturulması, bunların korunarak geleceğe aktarılmasına ve tasarım aşamasına ışık tutulmuş olup, ekonomik yönden gelir sağlaması içinde uygulama alanlarıylada desteklenmektedir. Yöremizdeki el sanatları ürünlerinin korunması tanıtılması gelecek kuşaklara aktarılması içinde çalışmalar yapılmaktadır.

El Sanatları Bölümü Geleneksel El sanatları Programından tekniker olarak mezun olan öğrencilerimiz alanında ve alanını destekleyen çeşitli birimlerinde kamu ve özel sektörlerde desinatör, tasarımcı, usta öğretici olarak iş imkanına sahip olabildiği gibi özel atelyede açabilmektedir. Bölümün çeşitli alanlarında ahşap, çini, seramik, cam, tekstil alanlarının el dekoru ünitelerinde de çalışma imkanı bulabilmektedirler. Dikey geçiş sınavı ilede ilgili bölümlerde lisans tamamlayabilmektedirler. Ekonomik, ticari, turizm, restorasyon, koruma, tekstil, üretim, tasarım vb. gibi alanlarda açılımı olan zengin bölümümüzü tercih ettiğiniz ve eğitim ve öğretiminizi bizlerle paylaşan siz sevgili öğrencilerimizi kutlar, eğitim hayatınızda başarılar dilerim.

Öğr. Gör. Nesrin GÜRSES

El Sanatları Bölüm Başkanı

 

 

El Sanatları Bölümü 

Bölümümüzde aktif üç Program mevcuttur. Geleneksel El Sanatları Programı 1. Öğretimi, Mimari Dekoratif Sanatlar 1. ve 2. öğretim açık olup öğrenci almaktadır. Mimari Dekoratif Sanatlar 1. öğretim 30 diğer programlarımız 50 kontenjena sahiptir. 

1.Geleneksel El Sanatları Programı (1.Öğretim)

 2.Mimari Dekoratif Sanatlar(1.Öğretim)

 3.Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı (Şuan Öğrencisi yok aktif değil)

 

 

 

GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMININ AMACI


İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında, beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olarak, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

İnsanoğlunun var olduğu tarihten günümüze kadar uygarlıklar el sanatlarıyla iç içe yaşamıştır ve yaşamaktadır. Genel anlamda düşünülürse insan, yiyecek, barınma, avlanma, giyecek, süslenme, eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılarken hep el sanatlarından ve onun ürünlerinden yararlanmıştır.El sanatlarıyla sanat kıymeti yüksek, ulusal ve geleneksel değeri yüksek eserler meydana getirilmektedir. Bazı sanatlarında özelliklerinden dolayı el sanatları halinde kalmasında zorunluluk vardır. Son yıllarda el sanatları boş duran işgücünü değerlendirmede yardımcı bir kaynak olmuştur. 

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Geleneksel El Sanatları Programından mezun öğrenciler, kamu ve özel sektörlerde geniş iş alanlarına sahiptir. Mezunlar El Sanatları alanında, Halk Eğitimlerde, Kültür Merkezlerinde, Belediyelerde, Dernekler, Kreşler ve özel atölyelerde usta öğretici olarak çalışabilirler. Bunun yanında, çini ve seramik el dekoru ünitelerinde, tekstil firmalarının değişik birimlerinde desinatör ve dekoratif süsleme alanlarında ayrıca nakış ve restorasyon üzerine çalışma olanaklarıda istihdam edebilirler. 

EĞİTİM SÜRESİ YÖNTEM VE TEKNİKLER

5.seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programı olan Geleneksel El Sanatları Programı 2 yıl dört yarıyıldır. (Staj süresi dahildir) Öğrenci 120 AKTS kredisini tamamlayaarak programdan mezun olur. Mezun olan öğrenciye Geleneksel El Sanatları Programında ön lisans diploması verilir. Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde 120, 80, 60 öğrenci kapasiteli olmak üzere 16 derslik, 3 bilgisayar laboratuarı 1 atölye 2 kantin, 1 konferans salonu bulunmaktadır.

Geleneksel El Sanatları Bölümünün Faydalandığı Laboratuarlar

- Bilgisayar laboratuarı

-Geleneksel El Sanatları uygulama laboratuarı

 

GİRİŞž KOޞULLARI

YÖK'ÜN ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Meslek Liselerinin El Sanatları Bölümünden direk geçiş yapılabileceği gibi farklı lise dengi okullarda ösym tarafından belirlenen puanlarla girebilir.
 

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı

Mimari Dekoratif sanatlar Programının İstihdam Alanları:Program mezunları Modern plastik sanatlar eğitimi yanı sıra, Türk mimarisi, dekorasyon, restorasyon, peyzaj, seramik, bilgisayarlı tasarım gibi konularda gerek vasıflı ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda hizmet verebilmektedirler. İlgili alanlarda her türlü iş gücü piyasasında çalışabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde ilgili alanlarda istihdam edebilirler. Etüt proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ile Mimarlık Bürolarında, Çini Seramik Atölyelerinde, Dekoratif Sanatlar mağazalarında istihdam ed ebildikleri gibi kendine ait işyeri ve atölyelerini de  kurabilir.

 

 

 

Mimari Dekoratif Sanatlar Programının Kapsamı:

 

Temel bilgisayar bilgisini geliştirip, ofis ve paket programlar kullanabilirler. Yapıların, restorasyon, konservasyon, dekoratif sanatlar, geleneksel sanatlar, çini, seramik, kalemişi, vitray alanlarında iç dekorasyon, olarak bezenmesinde teknik ve uygulamalı bilgi ve donanıma sahip olurlar. Tarihi ve kültürel değerlerimizin yaşatılması, gelecek kuşakları aktarılması aşamasında sanatsal, tarihi ve teknik bilginin yanı sıra malzeme ve üretim tekniklerini uygulama alanının da pratikte kullanabilme, teknolojiyi takip ederek yenilikleri uygulayabilen donanımda olurlar. Mimari Dekoratif sanatlar Programı, sanat, tarihi, kültürel değerler ve turizm açısından ülkemizi temsil eden değerlerin estetik ve görsel açıdan sunumudur. Bu alanda eğitimli teknik donanımlı, bilinçli, yetenekli, estetik görüşlü, tasarım gücü gelişmiş, teknolojiye açık, geleneksel sanatlarımızı uygulayabilen, el becerisi gelişmiş, çizim ve tasarımlarında yeniliğe açık, öğrenciler yetiştirmek için uygulamalı ve teorik dersler programın kapsamını oluşturmaktadır.

 

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Yatay ve Dikey Geçişleri: YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır. Dikey geçişte Geleneksel Türk El Sanatları, Tezhip, Eski Çini Onarımları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Seramik, Fotoğraf, Grafik Lisans programlarından birine geçiş yapabilirler

 

Öğrenci, staj dahil olmak üzere 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan Ön Lisans diplomasını alıp Mimari dekoratif Sanatlar Teknikeri olarak mezun olur. Eğitim-öğretim süresi dört yarıyıldır (Staj süresi dahildir). Öğrenciler 1. sınıf bahar yarıyılında 30 gün, 2. sınıf bahar yarıyılında 20 gün olmak üzere toplam 50 gün staj yapmak zorundadırlar.

 

 

 Öğretim Elemanları

Öğr.Gör. Nesrin GÜRSES  (El Sanatları Bölüm Başkanı)
Öğr.Gör. Elif ŞENGÜL (El Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı)
Öğr.Gör. Fatma PAMUK KURUCU
Öğr.Gör. Firdevs ÇAKIR
Öğr. Gör. Serkan ATAÇ
Öğr. Gör. Şafak ŞAHİN

 

  

 

 

İLETİŞİM

Akyazı Mah. Sahil Caddesi 52200 ORDU
Tel:+904522334865-4159


Ekleme tarihi: 05-12-2018 05:53:19 Güncellenme tarihi: 21-09-2023 15:31:28