TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İnşaat Bölümü

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Gençler;

Medeniyetlerin oluşması ve gelişmesi için vazgeçilmez uğraş alanlarını içeren inşaat sektörü barınma ihtiyacımızı karşılayan konutlar, ulaşım ihtiyacımızı karşılayan karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları sanat yapılarından olan köprüler, tüneller, istinat duvarlarına kadar değişen geniş bir yelpazede modern yaşamın gerekleri olan tüm yapıların tasarımı, inşası, bakım ve onarımı ile ilgilenmektedir.

Yurt içinde ve yurt dışında inşaat sektörünün insan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için her daim aktivitesini koruma zorunluluğu vardır. Bu nedenledir ki dünyada ve ülkemizde zaman zaman ortaya çıkan ekonomik krizlerden de ihtiyaçlardan dolayı çabuk sıyrılması gerekliliği olan bu sektörde istihdam alanı bulmak da zor olmamaktadır. Emniyetli ekonomik ve estetik yapıların tesisi için optimum çözümler üretebilen pratik zekalı, iş organizasyonunda iyi yetişmiş ve konusunda uzman olan elemanlara ihtiyaç olduğu herkesçe bilinmektedir. 

Bu sektörde yapılan yatırımların kaliteli ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesinde inşaat bölümü mezunları aktif rol üstlenmektedir. 

Bölümümüz uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş mimari ve statik projelerin hazırlanmasındaki gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip, keşif metraj işlemleri yapan, arazi ve harita ölçüm aletlerini kullanan, şantiye iş programı hazırlayan, mevcut bilgisini özümseyerek doğruluk ve düzen içerisinde bağımsız çalışan, karar veren, iyi iletişim kuran eleman yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Ülkemizde ve dünyada bugün olduğu kadar, gelecekte de inşaat alanında iyi yetiştirilmiş, bilgi ve beceri sahibi, uygulamacı, teknik elemana, teknikere ihtiyaç duyulacağı konusunda ise hiç şüphe yoktur.

Bölümümüzü seçerek bu amaçları bizlerle paylaşan siz sevgili öğrencilerimizi kutlar, tüm öğretim elemanlarımız adına eğitim hayatınız ve sonrasında başarılar dilerim.

Doç. Dr. Yasemin AKGÜN

İnşaat Bölüm Başkanı

 

Bölüm Hakkında

İnşaat sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özelliği nedeni ile stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte; rekabetin büyük yoğunluk kazanmasından ötürü, sanayileşmiş ülkeler tarafından bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. 

Yapılaşma ile ilgili yeni tekniklerin bütün ekonomilerde lokomotif görevi görmesinden dolayı, inşaat sektörü, her zaman önemli teşvikler ve yatırımların kaçınılmaz olduğu, istihdamın sürekli arttığı bir iş alanıdır.

İnşaat Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda inşaat sektöründe mal/hizmet üreten inşaat firmalarında; Mühendislik-Mimarlık bürolarında, şantiyede uygulama yapan firmalarda, beton santrallerinde, yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

 

Programlar

-İnşaat Teknolojisi Programı


 

Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Yasemin AKGÜN (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Bilge KÖSE (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Erdem TÜRKELİ

Öğr. Gör. Adnan TİRYAKİ
 

 

Laboratuar

Okulumuz bilgisayar laboratuvarları, "Probina Orion" Bina Tasarım - Analiz Programı ve "AutoCAD" Programı ile, bölümümüz öğrencilerinin genel yapı tasarımını anlayabilmeleri, yapısal analizleri yorumlayabilmeleri ve her türlü yapısal çizimi oluşturabilmeleri için hizmet vermektedir.


Ekleme tarihi: 05-12-2018 06:13:29 Güncellenme tarihi: 18-09-2023 09:57:58